Nahoru
Domů Aktuálně Poskytujeme Ceník Mapa 

MUDr. Eliška Salingerová

praktická lékařka pro dospělé

poliklinika Opatovská
Opatovská 1763/11, 14900 Praha 11

722 674 576

Zpět

Ceník

Ceník úkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou

Výpis z dokumentace (vyhotovení do 24 hodin 50% příplatek) 400 Kč
Podrobný výpis ze zdravotní dokumentace – zpráva vyžádána komerčními subjekty – ke komerčnímu či úrazovému pojištění 500 Kč
Vyplnění podkladů pojistného plnění pro komerční pojišťovnu, (úraz, bolestné, nemoc..) 500 Kč
Cílené vyšetření a vydání potvrzení pro letní tábory, sportovní činnost, profesní průkaz – potravinářský průkaz, svářečský průkaz… 400 Kč
Celkové vyšetření a vystavení posudku
  • k pracovní činnosti (vstupní, periodická, mimořádná, výstupní) pouze v kategorii 1
  • k žádosti/rozšíření o řidičské oprávnění
  • pro výkonnostní, organizované sportovce
600 Kč
Celkové vyšetření a vystavení posudku k vydání / prodloužení zbrojního průkazu 900 Kč
Ověření zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění po 65. roce 450 Kč
Administrativní úkon základní (duplikáty posudků, žádanek, průkazů, PN, pro účely ÚP atd.) 100 Kč
Černobílá kopie zdravotní dokumentace á 1 strana A4 5 Kč

Samoplátci
(nepojištění pacienti, výkony nehrazené ze zdravotního pojištění)

Komplexní předoperační vyš. pacienta (celkové vyš., EKG, sepsání zprávy) 1000 Kč
Cílené vyšetření nepojištěného pacienta 500 Kč
Kontrolní vyšetření nepojištěného pacienta 300 Kč
EKG vyšetření + popis pro samoplátce 300 Kč
Vyšetření CRP metodou POCT na vlastní žádost 300 Kč
Vyšetření okultního krvácení do stolice na vlastní žádost 200 Kč
Stanovení hladiny cukru glukometrem na vlastní žádost 100 Kč
Aplikace léčiva do svalu či podkoží 100 Kč
Aplikace očkovací látky 250 Kč
Sepsání návrhu na lázeňskou péči nehrazenou ze zdravotního pojištění 500 Kč
Vyjádření lékaře pro účely umístění osoby do zařízení sociálních služeb 300 Kč


Ceník platný k 1.12.2021
Nejsme plátci DPH.